Kateřina Reiblová, člen představenstva v týdeníku EURO