Dětská léčebna VESNA

Chceme být prospěšní nejen svým klientům v oblasti pojištění, ale chceme také pomáhat tam, kde je to potřeba, a kde pomoc sociálně odpovědných lidí může přispět k zlepšení životních podmínek handicapovaných spoluobčanů.
Naším hlavním projektem zaměřeným na pomoc handicapovaným je od roku 2009 podpora dětské léčebny VESNA v Janských Lázních. Naším cílem je podporovat léčebnu formou finanční i osobní účasti při realizaci konkrétních projektů a akcí, které zlepší a zpříjemní pobyt jejím pacientům.

S klientem léčebny VESNA

Město Janské Lázně leží v oblasti Krkonošského národního parku, v nadmořské výšce 670 m n. m, na úpatí Černé hory. Dětská léčebna VESNA, která je jeho součástí, je tak umístěna v krásném, klidném přírodním prostředí, které jí propůjčuje vysloveně horský ráz. Již v roce 1935 zde byla založena první evropská léčebna dětské obrny, nyní tu každoročně dostává tu správnou péči téměř 2 000 pacientů.
Výhodou VESNY je to, že všechny složky léčebné péče jsou poskytovány v jednom objektu. Léčebna má 7 lůžkových oddělení podle věku dětí, dvě rehabilitační oddělení, základní a mateřskou školu, klubovny pro zájmovou činnost dětí, kino, moderní tělocvičnu. Balneoprovoz je rozdělen do dvou skupin podle věku dětí a jeho součástí je moderní termální bazén se zvedacím dnem. Bezbariérové řešení a vnitřní vybavení poskytuje komfort i imobilním dětem.

Kouzelný den s Krakonošem - plakát

V loňském roce jsme se již třetím rokem podíleli na realizaci akce Kouzelný den s Krakonošem, která se uskutečnila v sobotu 25.8.2012, a jejímž cílem je sportovně zábavnou formou podpořit psychickou a fyzickou kondici dětských a dospívajících pacientů léčebny.