Employee Benefits

  • Úvod do problematiky Employee Benefits, nové trendy u nás i ve světě a služby, které Vám RESPECT nově nabízí
  • Druhy pojistitelných rizik
  • Nové produkty
  • Aktuální situace na trhu práce a pojistné benefity jako nástroj pro motivaci a udržení zaměstnanců
  • Případové studie a příklady z praxe
Čtvrtek, 1. Březen 2018 -
9:00 - 12:00
RESPECT, a.s., Budějovická Alej
Antala Staška 2027/79
Praha 4