Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem

  • Právní následky dodání vadného výrobku (povinnost k náhradě újmy způsobené vadou výrobku vs. odpovědnost za vady)
  • Možnosti pojištění odpovědnosti
  • Aktuální trendy v pojištění odpovědnosti (vadný výrobek /náklady na stažení výrobku z trhu)
  • Příklady a rozbor pojistných událostí zapříčiněných vadou výrobku
  • Příklady a rozbor pojistných událostí z titulu stažení výrobku z trhu
Čtvrtek, 21. Září 2017 -
9:30 - 12:00
RESPECT, a.s., Budějovická Alej
Antala Staška 2027/79
Praha 4