Terorizmus, Kybernetická rizika, Zpronevěra

 • Riziko terorizmu ve světě a v ČR
 • Příklady škod
 • Pojištění majetku pro případ terorizmu
 • Pojištění přerušení provozu pro případ terorizmu
 • Postup při sjednání pojištění/výluky
 • Kybernetická rizika, jejich formy a možné důsledky
 • Odpovědnost v oblasti IT
 • Optimální pojistné krytí

 

 • 9.00 - 9.30 Registrace
 • 9.30 - 9.40 Úvodní zahájení
 • 9.40 - 11.00 Terorizmus
 • 11.00 - 12.00 Kybernetická rizika, Zpronevěra
 • 12.00 Diskuse
Čtvrtek, 3. Březen 2016 -
9:30 - 12:30
OREA Hotel Pyramida
Bělohorská 24
Praha 6