Closed workshops

20. 9. 2018
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:00 to 14:00
  • Koncepce pojištění majetku (vyjmenovaná rizika vs. all risks)
  • Pojištění přerušení provozu, nedodání médií a zamezení přístupu
  • Exkurze do kuchyně brokera – TIPY na rozšíření krytí
  • Pozor na výluky z pojištění
  • Rozbor řady škod – z PRAXE zkušeného likvidátora
22. 11. 2018
RESPECT, a.s., Budějovická Alej, Antala Staška 2027/79, Praha 4
9:00 to 12:00